بازدید دکتر حسن مسلمی نائینی، رئیس جهاددانشگاهی از مهمانسرا جهاددانشگاهی

۱۷ آبان ۱۴۰۱ | ۱۴:۰۱ ۲۰

دکتر حسن مسلمی نائینی، رئیس جهاددانشگاهی در اولین سفر کاری خود از سازمان جهاددانشگاهی خراسان رضوی بازدید نمود، وی در اولین بازدید خود از مهمانسرای این سازمان، از عوامل گردهمایی مدیران مرازک اقامتی جهاددانشگاهی نیز تقدیر نمود.