بازدید رییس جهاددانشگاهی از واحد خراسان رضوی

۱۷ آبان ۱۴۰۱ | ۱۷:۲۳ ۵۱

دکتر حسن مسلمی نائینی رییس جهاددانشگاهی در اولین سفر کاری خود از واحد خراسان رضوی بازدید کرد.