نامگذاری سالن همایش‌های جهاددانشگاهی خراسان رضوی به نام دکتر سعید کاظمی آشتیانی

۲۷ مهر ۱۴۰۱ | ۱۰:۴۷ کد : ۴۹۵۳۰ عمومی
به پاس قدردانی از زحمات مرحوم دکتر سعید کاظمی آشتیانی، بنیانگذار پژوهشگاه رویان جهاددانشگاهی، سالن همایش‌های سازمان جهاددانشگاهی خراسان رضوی به نام ایشان نامگذاری گردید.
نامگذاری سالن همایش‌های جهاددانشگاهی خراسان رضوی به نام دکتر سعید کاظمی آشتیانی

به گزارش روابط عمومی سازمان جهاددانشگاهی خراسان رضوی، به منظور پاسداشت پیشکسوتان جهاددانشگاهی، سازمان جهاددانشگاهی خراسان رضوی از سال گذشته اقدام به نامگذاری ساختمان‌های خود به نام آنها نموده است.

در همین راستا، مرکز تشخیص طبی و آسب شناسی وکیل آباد جهاددانشگاهی خراسان رضوی به نام دکتر عباسعلی امیدی نامگذاری شده است.

همچنین مرکز تشخیص طبی و آسیب شناسی شهید مفتح جهاددانشگاهی خراسان رضوی واقع در بلوار طلاب مشهد به نام مرحوم دکتر سید عبدالوهاب درهمی نامگذاری شده است.


نظر شما :