کارگاه آموزشی توسعه مهارت‌های سرپرستی پیشرفته ویژه مدیران بخش‌های پزشکی جهاددانشگاهی خراسان رضوی برگزار شد

۰۴ آبان ۱۴۰۱ | ۱۰:۱۰ کد : ۴۹۷۷۳ پژوهش و فناوری
مدیر مراکز خدمات تخصصی پزشکی سازمان جهاددانشگاهی خراسان رضوی گفت: کارگاه آموزشی توسعه مهارت‌های سرپرستی پیشرفته ویژه مدیران بخش‌های پزشکی این سازمان برگزار گردید.
کارگاه آموزشی توسعه مهارت‌های سرپرستی پیشرفته ویژه مدیران بخش‌های پزشکی جهاددانشگاهی خراسان رضوی برگزار شد

به گزارش روابط عمومی سازمان جهاددانشگاهی خراسان رضوی، دکتر سیدخسرو شمسیان با بیان این مطلب افزود: این کارگاه دو روزه که در قالب تئوری و عملی برنامه‌ریزی شده بود، با هدف آشنایی مدیران با تعریف سرپرستی و سرپرست، نقش و جایگاه سرپرستان در سازمان و وظایف سرپرستان برگزار شد.

وی ادامه داد: در  این کارگاه  مباحثی همچون، مهارت‌های مورد نیاز سرپرستان، برنامه‌ریزی و تصمیم گیری، ایجاد انگیزه در کارکنان، هدایت و رهبری کارکنان، نظارت، کنترل و ارزیابی عنلکرد کارکنان مطرح گردید.

وی اظهار کرد: آموزش کارکنان، روش‌های استفاده بهینه از توانمندی‌های کارکنان، چالش‌های سرپرست و ارتباط موثر و سرپرستی از دیگر موارد مطرح شده در این کارگاه آموزشی بوده است.

مدیر مراکز خدمات تخصصی پزشکی سازمان جهاددانشگاهی خراسان رضوی خاطرنشان کرد:  کارگاه آموزشی توسعه مهارت‌های سرپرستی پیشرفته ویژه مدیران بخش‌های پزشکی به مدت 8 ساعت برگزار گردید که در پایان گواهینامه از سوی جهاددانشگاهی به شرکت کنندگان در این دوره اعطا شد.


نظر شما :