برگزاری جلسه دفاعیه پایان‌نامه " بررسی عملکرد خانواده ژنی TIR۱/AFTB در القای سلول های اولیه جنینی در فرایند جنین زایی سوماتیکی گیاه آرابیدوپسیس"

۰۴ آبان ۱۴۰۱ | ۱۲:۳۲ کد : ۴۹۷۹۸ پژوهش و فناوری
جلسه دفاعیه پایان‌نامه دکتری آزاده خادم ، عضو هیات علمی جهاددانشگاهی خراسان رضوی با عنوان " بررسی عملکرد خانواده ژنی TIR۱/AFTB در القای سلول های اولیه جنینی در فرایند جنین زایی سوماتیکی گیاه آرابیدوپسیس " در محل دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد.
برگزاری جلسه دفاعیه پایان‌نامه " بررسی عملکرد خانواده ژنی TIR۱/AFTB در القای سلول های اولیه جنینی در فرایند جنین زایی سوماتیکی گیاه آرابیدوپسیس"


به گزارش روابط عمومی سازمان جهاددانشگاهی خراسان رضوی، دکتر آزاده خادم، توانست با نمره عالی از پایان نامه خود دفاع کند.

دکتر عبدالرضا باقری و دکتر نسرین مشتاقی، عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی استاد راهنما این پایان نامه بودند.

جنین‌زایی سوماتیکی، تولید جنین از بافت‌های سوماتیکی یا رویشی گیاه را شامل می شود. در این میان، هورمون اکسین و خانواده ژنی TIR1/AFB به عنوان گیرنده های آن، محرک اصلی جنین‌زایی سوماتیکی است.

بدین منظور هدف از پیشبرد این پروژه تحقیقاتی، شناخت بیشتر عوامل موثر بر جنین‌زایی سوماتیکی بوده تا از نتایج آن بتوان در تولید جنین و بذر مصنوعی گیاهان با ارزش اقتصادی مانند گوجه فرنگی استفاده نمود.


نظر شما :