برگزاری کارگاه آموزشی " مدیریت عدم انطباق در آزمایشگاه‌های تشخیص طبی "در جهاددانشگاهی خراسان رضوی

۰۴ آبان ۱۴۰۱ | ۱۳:۵۰ کد : ۴۹۸۰۰ پژوهش و فناوری
پژوهشگر گروه پژوهشی بیماری‌های منتقله از خون جهاددانشگاهی خراسان رضوی گفت: کارگاه آموزشی " مدیریت عدم انطباق در آزمایشگاه‌های تشخیص طبی " ویژه همکاران آزمایشگاه این سازمان برگزار گردید.
برگزاری کارگاه آموزشی " مدیریت عدم انطباق در آزمایشگاه‌های تشخیص طبی "در جهاددانشگاهی خراسان رضوی

به گزارش روابط عمومی سازمان جهاددانشگاهی خراسان رضوی، ساناز احمدی با بیان این مطلب افزود: این دوره در راستای دستیابی به نتایج مورد انتظار سیستم‌های کیفیت مدیریتی نقش مهمی برگزار شد.

وی تصریح کرد: این کارگاه با هدف آشنایی با مفهوم عدم انطباق ، شناختن ابزارهای اصلی آگاهی یافتن از عدم انطباق و پایش آنها شامل"اقدامات فوری" ، شناختن "اقدامات پیشگیرانه" ، "اقدامات اصلاحی" و درک ارتباط و تفاوت آنها برگزار شد.

وی تصریح کرد:  هررخدادی که تاثیر منفی بر فرایندهای یک مجموعه داشته باشد به طور فعال و یا غیر فعال درسیستم قابل شناسایی بوده که در صورت بهبود مستمرمی تواند منجر به استقرار الزامات منطبق با استانداردها گردد.

به گفته وی، عدم انطباق شامل انواع خطاها و مشکلات ناخواسته رایج در آزمایشگاه‌ها همچون اشتباه در پذیرش، نمونه گیری، خطا در انجام آزمایش، گزارش دهی، خرید نا منطبق، انبارش نامطلوب،  افزایش نارضایتی و نتایج گزارش های ممیزی  است.


نظر شما :