معرفی

تعداد بازدید:۲۸۰۹

در جهاد دانشگاهی خراسان رضوی همچون سایر سازمانها، مجموع فعالیتهای حوزه‌های مختلف فرهنگی، آموزشی، پژوهشی و خدمات تخصصی، توسط حوزه‌ی معاونت پشتیبانی این نهاد به لحاظ مالی و اجرایی، پشتیبانی و حمایت می‌شود.

این معاونت از شش زیر مجموعه‌ اداره‌ فنی و طرح های عمرانی، اداره امور مالی، اداره فناوری اطلاعات، اداره حقوقی و امور قراردادها، اداره برنامه بودجه و تشکیلات و اداره  خدمات اداری و عمومی تشکیل شده است که هر یک با وظایف خاص خود نقش عمده‌ای در پیشرفت برنامه‌های جهاد و چرخیدن چرخ آن ایفا می‌کنند.

 آدرس: مشهد - میدان آزادی - پردیس دانشگاه فردوسی- سازمان مرکزی جهاددانشگاهی خراسان رضوی- طبقه دوم- تلفکس:31997121-051
 

ردیف نام واحد شماره مستقیم
1 اداره امور اداری و عمومی 31997132-134
2 عامل ذیحسابی 31997141
3 خدمات مالی 31997141-142
4 حسابداری 31997144-151
5 اداره برنامه و بودجه 31997123
6 اداره فناوری اطلاعات 31997111-112-13997114
7 اداره خدمات عمومی 31997161-162
8 اداره عمران 31997167-168
9 دبیرخانه و بیمه 31997125-126
10 مجتمع ورزشی اندیشه 36208407-8
36208208
11 مهمانسرا 38461214-17